Fysiologisch laboratorium Groningen

Fysiologisch laboratorium uitgelicht

Na eerder voor verschillende opdrachtgevers al het Mineralogisch Geologisch Instituut en het Natuurkundig laboratorium van de Rijksuniversiteit Groningen te hebben onderzocht was ditmaal het Fysiologisch laboratorium aan de Bloemsingel aan de beurt. Het tussen 1908 en 1910 gebouwde Fysiologisch Laboratorium vormde min-of-meer het sluitstuk van een belangrijke stedenbouwkundige ontwikkeling, waarbij tussen ca. 1897 en 1910 […]

Voormalige Burgersmederij te Nijmegen

Voorgevel smederij detail

Na de opheffing van de Nijmeegse vestingstatus in 1874 kon de stad eindelijk gaan uitbreiden buiten de knellende stadswallen. De singels en het huidige Keizer Karelplein werden aangelegd en bestaande uitvalswegen werden hierop aangesloten. Tussen de uitvalswegen ontstonden in enkele decennia geheel nieuwe wijken, waaronder de wijk Bottendaal tussen de Sint Annastraat en de Graafseweg. […]

Voormalig Rijksarchief Groningen

Voormalig Rijksarchief Groningen

Het Voormalig Rijksarchief kwam tot stand in de periode 1914-1922, samen met de uitbreiding van het aangrenzende Provinciehuis. Het ontwerp is van de hand van rijksbouwkundige Johannes Vrijman, op dat moment het hoofd van het Rijksbouwbureau voor de Gebouwen van Onderwijs enz. bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het exacte oeuvre van Johannes Vrijman is […]

Villa Heymans Groningen

Villa Heymans Groningen

Villa Heymans kwam in 1894 gereed naar ontwerp van de bekende architect Hendrik Petrus Berlage. Het is één van slechts drie projecten in de noordelijke regio. Daarnaast was dit één van de eerste woonhuisprojecten, waar Berlage de mogelijkheid en het vertrouwen van de opdrachtgever kreeg om het door hem nagestreefde rationaliteitsbeginsel voor een volledig woonhuisontwerp […]

Ontwerp Bekroning Boeddhistische Tempel

Detail Bekroning Dhammakaya Nederland

Sinds 2014 zijn de voormalige R.K. Sint Victorkerk in Afferden en de naastgelegen pastorie in gebruik bij Stichting Dhammakaya Nederland. De pastorie fungeert als klooster. De voormalige kerk is een tempel volgens de Thais-Boedhistische traditie. Op 19 september 2021 werd de nieuwe bekroning geplaatst, die ik voor de tempel mocht ontwerpen. In eerste instantie was […]

Voormalige Ambachtsschool Elburg

Voormalige Ambachtsschool - Beekstraat 55-57 Elburg

Hoewel verschillende verbouwingen het complex behoorlijk hebben verstoord is de oorspronkelijke opzet nog deels herkenbaar. Dit betrof een opzet als twee panden met twee bouwlagen en een opzet met een voorhuis en achterhuis. Daarbij was bij het linker pand het achterhuis middels een tussenlid met het voorhuis verbonden, terwijl bij het rechter pand het voorhuis […]

Gerrit Krolbrug Groningen

Gerrit Krolbrug Groningen

De Gerrit Krolbrug heette tot 2005 de Korrewegbrug en kwam in 1937 gereed als één van de door Provinciale Waterstaat van Groningen ontworpen kunstwerken voor het op 5 november 1938 geopende Van Starkenborghkanaal. Voor dit kanaal werden verschillende sluizen en bruggen ontworpen en gebouwd. Voor de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug koos men voor het […]

De Drye Valcken te Kampen

De Drye Valcken te Kampen

Het pand De Drye Valcken kent een ongetwijfeld veelbewogen bouwgeschiedenis, waarvan helaas door latere wijzigingen maar een beperkt deel valt te achterhalen. De aan metselwerken, de karakteristiek van de voorgevel en (resten van) samengestelde balklagen met geriemde peerkraalconsoles te herleiden bouwtijd zal hoogstwaarschijnlijk in de tweede helft van de vijftiende eeuw liggen. Met name het […]

R.K. Sint Victorkerk Batenburg

R.K. Sint Victorkerk - Molendijk 3 Batenburg

De bouw van de door Cornelis van Dijk ontworpen R.K. Sint Victorkerk in Batenburg kwam gereed in 1874 en was mogelijk geworden door een forse donatie van Jan Steeg en zijn moeder Geertrui Smits. Beiden overleden kort na het gereedkomen van de kerk, maar een kort voor zijn overlijden in 1875 gedane schenking maakt het […]

Pathmosschool Enschede

Pathmosschool Enschede

De Pathmosschool werd in 1921 gebouwd als onderdeel van de aanleg van de wijk ’t Pathmos. Daarbij vormde de Pathmosschool samen met het naastgelegen gemeentelijke badhuis en de kleuterschool een cluster van gemeenschappelijke gebouwen. Met de eveneens langs de Spinnerstraat gesitueerde winkels was zo sprake van een kleinschalige centrumfunctie. De school werd ontworpen door de […]