Pathmosschool Enschede

Pathmosschool Enschede

De Pathmosschool werd in 1921 gebouwd als onderdeel van de aanleg van de wijk ’t Pathmos. Daarbij vormde de Pathmosschool samen met het naastgelegen gemeentelijke badhuis en de kleuterschool een cluster van gemeenschappelijke gebouwen. Met de eveneens langs de Spinnerstraat gesitueerde winkels was zo sprake van een kleinschalige centrumfunctie.

De school werd ontworpen door de Enschedese architect Willem Karel de Wijs in een betrekkelijk sobere architectuur met invloeden van het expressionisme in de gelede hoofdvorm en toegepaste baksteendecoraties rond de entreepartijen en aan de torenbekroning. Door toepassing van wisselende, ten opzichte van elkaar verspringende volumes, verschillende dakvormen en een markante ranke toren wist de architect een aantrekkelijk architectonisch beeld te bereiken. Hoewel vrijwel alle invullingen van gevelopeningen werden vernieuwd in een opzet die slechts ten dele overeen komt met de oorspronkelijke opzet bleef het oorspronkelijke karakter van de oorspronkelijke delen voor een belangrijk deel behouden. Wel vormt de uitbreiding uit 2004 aan de noordzijde een inbreuk op de oorspronkelijke opzet doordat een oorspronkelijke halfopen binnenplaats hierbij volledig werd volgebouwd en het gebouw in noordelijke richting werd verlengd. 

In het interieur bleef bij verschillende renovaties een groot deel van de oorspronkelijke hoofdindeling, bestaand uit een centrale hal en trappenhuis met aansluitende gangen met daarlangs gesitueerde klaslokalen behouden. Naast het oorspronkelijke trappenhuis bleven veel oorspronkelijke deuren en ramen tussen gangen en lokalen en tussen de lokalen onderling behouden. Samen met betegelde lambriseringen, granito vensterbanken en (boven systeemplafonds) bewaard gebleven gepleisterde plafonds geven deze nog een beeld van de oorspronkelijke opzet en afwerkingen. Ook de nog herkenbare boogdoorgangen van de centrale hal herinneren aan de oorspronkelijke opzet. 

Omdat een deel van het gebouw binnenkort door de gemeente Enschede zal worden herbestemd zijn de cultuurhistorische waarden in kaart gebracht.