Parkstraatkerk Arnhem

Parkstraatkerk - Arnhem

De Arnhemse Parkstraatkerk werd in 1926 gebouwd in opdracht van de Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden. De Arnhemse architecten H.B. van Broekhuizen en G. Feenstra ontwierpen een “Kerk en Vereenigingsgebouw” in de stijl van de Haagse School. In 1959 werd de kerk uitgebreid met twee zalen. In 2001 werd het toen behoorlijk aangetaste interieur weer deels teruggebracht in oorspronkelijke staat. Vanwege het geleidelijk veranderde gebruik van het monumentale gebouw worden nu mogelijkheden gezocht voor aanpassingen met behoud van het cultuurhistorische waarden.