De Drye Valcken te Kampen

De Drye Valcken te Kampen

Het pand De Drye Valcken kent een ongetwijfeld veelbewogen bouwgeschiedenis, waarvan helaas door latere wijzigingen maar een beperkt deel valt te achterhalen.

De aan metselwerken, de karakteristiek van de voorgevel en (resten van) samengestelde balklagen met geriemde peerkraalconsoles te herleiden bouwtijd zal hoogstwaarschijnlijk in de tweede helft van de vijftiende eeuw liggen. Met name het bovenste deel van de markante voorgevel, waarvan een eerdere topgevel is verdwenen, en de hoofd- en kapvorm herinneren nog aan deze vroege oorsprong. Zeker wat betreft de voorgevel is het pand hierin bijzonder, aangezien bij vrijwel alle panden juist de voorgevels werden gemoderniseerd. Hoewel ongetwijfeld veel meer gevels in kern nog een middeleeuwse oorsprong hebben is dit slechts bij een beperkt aantal panden ook nog herkenbaar.

Bij latere fasen vond een geleidelijke versobering van het interieur plaats. Samengestelde balklagen werden vervangen door sobere enkelvoudige balklagen mogelijk t.b.v. het intensievere gebruik van de verdiepingen voor opslag. Het tussenlid is in de huidige vorm waarschijnlijk pas in de achttiende eeuw ontstaan. Of hier eerder een binnenplaats aanwezig was of dat het achterhuis werd ingekort valt thans niet te bepalen.

Pas vanaf de negentiende eeuw valt meer te zeggen over het gebruik van het pand. Vanaf 1859 was in het pand de bakkerij van Gunnink gevestigd. Hiervoor kreeg de voorgevel op de begane grond een nieuwe indeling met een centrale deur met flankerende vensters (XIXd). In het interieur was een dwarswand aanwezig met daarachter langs de linker gevel een smalle gang. In het achterhuis was de broodoven gevestigd. Vanaf 1957 was in het pand een dierenspeciaalzaak gevestigd.

Aan het exterieur van het pand is nog goed de vijftiende-eeuwse oorsprong afleesbaar aan de ten dele oorspronkelijk gebleven voorgevel en de hoofdvorm met steile daken en een opbouw met voorhuis- en achterhuis, verbonden met een tussenlid. Daarnaast geven bouwsporen in de voorgevel en de huidige indeling en gevelelementen op de begane grond een intact gebleven beeld van de latere functie als bakkerij. In deze delen is dan ook hoge bouw- en architectuurhistorische waarde gelegen. In het interieur geldt dit voor de historische balklagen, waarvan een deel oorspronkelijk en enkele karakteristieke elementen zoals nissen en een historisch kozijn. Daarnaast hebben ook de thans gepleisterde bouwmuren hoge bouwhistorische waarde vanwege de hierin besloten bouwhistorische informatie. Dit geldt niet voor de met zekerheid verstoorde of geheel vernieuwde delen.

Binnenkort zullen appartementen in het pand worden gerealiseerd. T.b.v. de omgevingsvergunning is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd.