Over mij

Mijn naam is Gerrit Korenberg. Ik woon in IJsselmuiden en werk als bouwhistoricus en restauratieadviseur bij het Monumenten Advies Bureau in Nijmegen. Na mijn opleiding bouwkunde aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle ben ik als bouwkundige begonnen, maar raakte ik al snel ook bij bouwhistorische projecten betrokken. Door aan diverse onderzoeken mee te werken en veel te zien kon ik al de nodige ervaring op doen met bouwhistorisch onderzoek.

Nadat ik van 2001 tot 2003 aan de Hogeschool van Utrecht de opleiding Bouwhistorie en Restauratie heb gevolgd voer ik zelfstandig bouwhistorisch onderzoek uit. Inmiddels heb ik al weer tientallen onderzoeken door het hele land uitgevoerd. Meestal betreft het onderzoek van gebouwen, maar ook van enkele bruggen, een sluizencomplex, onderdelen van de Deltawerken een jaknikker en veel meer. Sinds 2014 ben ik als Bouwhistoricus gecertificeerd bij de Bond van Nederlandse Bouwhistorici.

Bij elk onderzoek zijn er wel weer verrassingen. Elk onderzoeksobject is uniek en, hoe klein soms ook, toch altijd weer boeiend. Zodra je meer over het object te weten komt en je in de achtergronden gaat verdiepen, komen er altijd interessante verhalen naar boven.

Mijn bouwkundige achtergrond zie ik als een groot voordeel bij het onderzoeken van gebouwen en constructies. Door onderzoeksvragen vanuit de ‘bouwer’ te benaderen ontdek je vaak waarom iets op juist die plaats of op die manier werd gemaakt. Omdat ik ook zelf bij restauratie- en herbestemmingsprojecten ben betrokken weet ik goed waar de uitdagingen voor de planmakers liggen. De advisering bij het bouwhistorisch onderzoek kan daardoor ook goed naar de bouwkundige praktijk worden vertaald. 

In 2016 heb ik voor de Bond van Nederlandse Bouwhistorici de website geactualiseerd. Dit bleek voor herhaling vatbaar en daarom volgden dan ook deze eigen website en in 2021 de website van de Stichting Bouwhistorie Nederland. Inmiddels wordt gewerkt aan een website over de Dorpskerk in mijn woonplaats IJsselmuiden.

Gerrit Korenberg

Fotografie Miranda Lemmens

U kunt mij bereiken via het Monumenten Advies Bureau of direct via onderstaand contactformulier.