Disclaimer

Inhoud

Deze website is uitsluitend op persoonlijke titel opgezet en samengesteld. Het doel van deze site is om een beeld te geven van uitgevoerde werkzaamheden en persoonlijke activiteiten. Hoewel de werkzaamheden in loondienst bij het Monumenten Advies Bureau te Nijmegen zijn uitgevoerd zijn weergegeven projecten door ondergetekende zelfstandig uitgevoerd, tenzij dit specifiek wordt vermeld.

Weergegeven beschrijvingen van projecten en hierbij weergegeven historische informatie is slechts een samenvatting van het betreffende onderzoek en derhalve niet volledig. Voor nader onderzoek op basis van de weergegeven informatie verzoek ik u contact op te nemen voor verstrekking van volledige onderzoeksgegevens.

Alle op deze website weergegeven foto’s zijn door ondergetekende vervaardigd, tenzij dit specifiek wordt vermeld. Van eventuele bij projecten opgenomen (bouw)tekeningen en historische afbeeldingen wordt de herkomst onder de afbeeldingen weergegeven.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens wordt besteed, kan geen garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens worden gegeven.

 

Cookies

Deze site maakt naast functionele cookies ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.