BOUWHISTORIE

Kennis van . . .

Inspiratie uit . . .

HET VERLEDEN

WAAROM BOUWHISTORISCH ONDERZOEK?

Een onafhankelijk bouwhistorisch onderzoek met waardestelling brengt cultuurhistorische waarden op overzichtelijke wijze in beeld. Het is daarmee een belangrijk instrument bij restauratie of herbestemming van monumenten.

BOUWHISTORISCH ONDERZOEK

Een onafhankelijk bouwhistorisch onderzoek met waardestelling brengt cultuurhistorische waarden op overzichtelijke wijze in beeld. Het is daarmee een belangrijk instrument bij restauratie of herbestemming van monumenten.

In het plantraject zal een duidelijk inzicht in waardevolle onderdelen en structuren houvast bieden bij het ontwerpproces en soms zelfs een inspiratiebron vormen. Ook wordt duidelijk waar ruimte is voor ontwikkelingen en wordt oponthoud in het vergunningtraject voorkomen. Lees verder >>>

Gerrit Krolbrug Groningen

Unieke pontondraaibrug

Las Palmas Rotterdam

Icoon op de Kop van Zuid

Kasteel Nederhorst

Het kasteel van Toonder

Boerderijcomplex IJsselmuiden

Ensemble met hooischuur

De Drye Valcken Kampen

Kruisvensters en peerkralen

Bouwhistorisch onderzoek

Een bouwhistorisch onderzoek is steeds vaker onderdeel van een aanvraag omgevingsvergunning voor monumenten. Veel opdrachtgevers zijn niet bekend met bouwhistorisch onderzoek en welke rol dit onderzoek speelt in het proces. Met deze website wil ik een beeld geven van mijn werkzaamheden als bouwhistoricus en informatie geven over bouwhistorisch onderzoek.

Voor een opdrachtgever is het van belang te weten welk type onderzoek nodig is en welk resultaat er verwacht mag worden. Meestal zal een bouwhistorische verkenning volstaan, maar afhankelijk van de complexiteit of het afwerkingsniveau van het monument kan aanvullend onderzoek zinvol zijn. Met meer dan twintig jaar onderzoekservaring kan ik u adviseren bij het bepalen van het type onderzoek.

Bij de uitvoering van het onderzoek is het gebouw leidend en aanwezige waarden moeten worden benoemd. Wanneer onderdelen van minder belang zijn wordt dat ook aangegeven. Zo wordt duidelijk waar ruimte is voor veranderingen. Naast de cultuurhistorische waarden wordt ook de kern van een ontwerp of historische ontwikkeling belicht. Hiermee kan de ontwerper deze bij de planontwikkeling optimaal inzetten om aanwezige waarden te versterken en gebruiken als inspiratiebron voor het ontwerp.

Het Monumenten Advies Bureau heeft een enthousiast team van ervaren onderzoekers op het gebied van bouwhistorie, architectuurhistorie, kunsthistorie, historische geografie en erfgoedplanning. Daarmee kunnen wij onderling een beroep doen op elkaars kennis en ervaring en zijn alle onderzoeksobjecten aan te pakken. Waar nodig zullen ook nog externe specialismen worden ingeschakeld.

Typen onderzoek

In de Uitvoeringsrichtlijn Bouwhistorisch onderzoek met waardestelling worden drie typen onderzoek onderscheiden, de bouwhistorische inventarisatie, de bouwhistorische verkenning en de bouwhistorische opname. Dit onderscheid is gemaakt op basis van de onderzoeksomvang en de diepte van het onderzoek. 

Een bouwhistorische inventarisatie richt zich op een gebied of ruimtelijke structuur. De bouwhistorische verkenning heeft veelal een individueel gebouw als onderwerp. De bouwhistorische opname is het meest gedetailleerde type onderzoek. Dit onderzoek vindt vaak tijdens een restauratie plaats.

Eerder verschenen

Open Monumentendag 2022 werd ook de nieuwe website over de geschiedenis van de Dorpskerk in IJsselmuiden officieel geopend. De website is het resultaat van jarenlang onderzoek van Bertil Brink en onze gezamenlijke voortzetting sinds 2020. 

Met deze website hopen we veel mensen kennis te kunnen laten nemen van deze van oorsprong Romaanse kerk in onze woonplaats. Naast de bouwgeschiedenis komen uiteenlopende onderwerpen over het gebouw, de inrichting, de gebruikers en de omgeving aan de orde. Door een opzet in vensters heeft de bezoeker snel een overzicht van de aanwezige verhalen. Daarnaast biedt deze opzet ons de mogelijkheid om nieuwe gegevens of inzichten makkelijk te kunnen verwerken. Het project is zeker nog niet af en met name de bouwgeschiedenis willen we nog verder uitwerken en ook door middel van tekeningen en een 3D-model meer inzichtelijk maken.

Kamper Almanak

Op 23 juli 2020 werd de Kamper Almanak van 2020 gepresenteerd. Het cultuurhistorische jaarboek voor Kampen staat ook dit jaar weer vol met veel boeiende artikelen en informatie over de stad Kampen in heden en verleden.

De Kamper Almanak wordt uitgegeven door het SNS Historisch Centrum. Naast de gedrukte uitgave, is de Kamper Almanak online beschikbaar.

Voor deze uitgave heb ik een uitgebreid artikel mogen schrijven: “De bouwgeschiedenis van de Annakapel“. De kapel werd, vermoedelijk omstreeks 1518, gebouwd bij het aangrenzende klooster van de Cellezusters. In de zeventiende eeuw werd de kapel in gebruik genomen door de Waalse Gemeente. De kapel bleef Waalse kerk tot deze gemeente in 1818 werd opgeheven. Vanaf 1823 werd de kapel door de Verenigde Doopsgezinde Gemeente gebruikt. In 1847 vond een ingrijpende restauratie plaats. Hierna volgden nog de vernieuwing van het orgel, de aankoop van de naastgelegen kosterij en enkele restauraties. In 2007 werd de kapel verkocht aan pianist Jan Vayne. Sinds 2017 is de kapel eigendom van de Stichting Annakapel Kampen, die het gebouw beschikbaar stelt voor religieuze en culturele evenementen.

Uitgelicht