Historische Stenen Zeewering

Stenendijk - Hasselt

Zoals in het verleden op veel plaatsen rond de Zuiderzee gebeurde, werden ook bij Hasselt de dijken voorzien van beschermende stenen muren. Vanaf 1543 kende Hasselt zelfs een keur op het ‘muren’ van dijken. Ook de huidige Stenendijk zal vermoedelijk in die periode zijn ‘gemuurd’. De verschillende grondeigenaren waren elk voor een deel van het onderhoud verantwoordelijk, wat het wisselende karakter van het muurwerk verklaart. Hoewel bij ingrijpende restauraties in de twintigste eeuw het nodige historische metselwerk werd vervangen, bleven in het huidige muurwerk delen uit de zestiende- en hierop volgende eeuwen bewaard. In het kader van dijkverzwaringsmaatregelen zijn de cultuurhistorische waarden van deze bijzondere Historische Stenen Zeewering in kaart gebracht.