Ontwerp Bekroning Boeddhistische Tempel

Detail Bekroning Dhammakaya Nederland

Sinds 2014 zijn de voormalige R.K. Sint Victorkerk in Afferden en de naastgelegen pastorie in gebruik bij Stichting Dhammakaya Nederland. De pastorie fungeert als klooster. De voormalige kerk is een tempel volgens de Thais-Boedhistische traditie. Op 19 september 2021 werd de nieuwe bekroning geplaatst, die ik voor de tempel mocht ontwerpen.

In eerste instantie was er bewust voor gekozen om de nieuwe bestemming niet opvallend herkenbaar te maken aan het exterieur van de door C. Weber ontworpen kerk. Toen echter in 2018 het smeedijzeren kruis van het Angelustorentje waaide zag de stichting dit als een mogelijkheid om op terughoudende wijze de nieuwe functie van het gebouw zichtbaar te maken.

Voor het ontwerp is er voor gekozen om de omvang van het weggevallen kruis als uitgangspunt te nemen. Het was de wens van Dhammakaya Nederland dat de bekroning, naast de herkenbaarheid van de Tempel, ook zou bijdragen aan de helderheid van de geest en tot inspiratie (sadha) zou dienen. De Boeddhistische leer kent een veelheid aan symboliek en vormen. Gekozen is voor de veel voor stoepa’s toegepaste bekroning, bestaand uit een naar boven toe ingesnoerde spits met een bekroning in de vorm van een gerekte lotusknop. De ingesnoerde spits is opgebouwd uit zeven ringen, als verwijzing naar de zeven ‘elementen van verlichting’. Deze opbouw heeft als gevolg dat de bekroning toch een ‘licht’ en transparant beeld geeft.

Voor de kleur van de ringen is gekozen voor hemelsblauw, zodat de ringen een visuele verbinding vormen tussen het gebouw en de lucht. De lotusknop is verguld omdat dit het meest aansluit bij de bekroningen van de boeddhistische stoepa’s.

De bekroning werd vervaardigd door meestersmid Sven de Lang uit Kampen.