Havenkwartier Eindhoven

Havenkwartier Eindhoven

In het Eindhovense Havenkwartier, een voormalig industriegebied rond het havenhoofd van het Eindhovens Kanaal, vinden diverse ontwikkelingen plaats. Binnen dit gebied, dat als historisch waardevolle structuur is aanwezen, bevinden zich nog diverse gebouwen die verwijzen naar het industriële verleden. In opdracht van de gemeente Eindhoven worden van verschillende van deze gebouwen de bouw- en cultuurhistorische waarden in kaart gebracht. Op basis hiervan kan de afweging worden gemaakt of (delen van) deze gebouwen moeten worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van het gebied.