Drostenhuis Zwolle

Drostenhuis Zwolle

In het uit de zestiende eeuw daterende Drostenhuis werd in 1905 het Provinciaal Overijssels Museum gevestigd. Het voorname huis was tot dan toe in gebruik geweest als woonhuis van diverse vooraanstaande families. In het interieur zijn dan ook diverse stijlkamers en een bijzondere keuken aanwezig. In de museumperiode vonden hierop enkele wijzigingen en aanvullingen plaats. In 1996 werd een nieuwe vleugel aan het museum toegevoegd en werd het Stedelijk Museum Zwolle. In oktober 2017 vond binnen het Drostenhuis een brand plaats. Ten behoeve van de herstelwerkzaamheden is in 2017 een bouwhistorisch onderzoek van het interieur uitgevoerd. Na ontmanteling van het interieur vond in 2019 een aanvullende documentatie plaats. In het voorjaar van 2020 is het attiek boven de voorgevel onderzocht om de authenticiteit van beelden, balustrades en dakkapellen te bepalen.

Tijdens de restauratiewerkzaamheden konden ook in december 2020 nog extra bouwsporen worden gedocumenteerd. Samen met de eerdere gegevens zal dit worden gecombineerd met de bevindingen van het door Bert Jonker uitgevoerde kleurhistorisch onderzoek en de waarnemingen van stadsarcheoloog Michael Klomp tot een zo compleet mogelijk beeld van de bouwgeschiedenis van dit markante pand.