Stadhuis Groningen

Stadhuis - Groningen

Voor de bouw van het Stadhuis van Groningen werd in 1774 een architectuurprijsvraag uitgeschreven. Nadat het ontwerp van de winnaar, Jacob Otten Husly, was aangepast, werd pas in 1793 met de bouw begonnen. Financiële problemen en politieke onzekerheid na de Franse inval hadden tot gevolg dat de bouw in 1795 werd gestaakt. Jarenlang stond het gebouw, waarvan de bovenste verdieping en het dak nog niet gereed waren, bloot aan weer en wind. Pas in 1802 zou het werk weer worden voortgezet, maar ook nu zorgden financiële problemen en de moeizame levering van bouwmaterialen voor vertragingen. Uiteindelijk werd in 1806 het nog steeds niet geheel afgewerkte gebouw in gebruik genomen.

Pas in 1810 zou het pronkstuk van het gebouw, het door vrijstaande zuilen gedragen fronton, gereedkomen. Het zou echter nog jaren duren voor het gebouw helemaal klaar was . Al spoedig bleek het gebouw ook al te klein. In 1869 werd daarom de tot dan toe open westzijde van de binnenplaats bebouwd. Daarmee werd de carré, die Husly voor ogen stond, toch nog gecompleteerd. In 1962 kwam een forse uitbreiding naar ontwerp van architect Jo Vegter gereed. Deze nieuwbouw was met een luchtbrug met het oude Stadhuis verbonden. De nieuwbouw werd in 1996 al weer gesloopt. Inmiddels is het Stadhuis weer toe aan een renovatie. Onderdeel van de voorbereidende onderzoeken is ook een bouwhistorisch onderzoek van dit markante gebouw.