Koudasfaltfabriek Gouda

Fabrieksterrein Koudasfaltfabriek - Gouda

Direct ten zuiden van de historische binnenstad van Gouda ligt langs de Hollandse IJssel een bijzonder terrein. Hier was tot 2013 de asfaltcentrale van de in 1930 opgerichte N.V. Koudasfalt gevestigd. Dit wegenbouwbedrijf ontstond uit een samenwerking tussen de N.V. Vereenigde Fabrieken van Stearine Kaarsen en de Maatschappij Wegenbouw N.V.. Het bedrijf richtte zich aanvankelijk op de productie van Carpave (Cold Asphalt Road Pavement). Na de oprichting groeide het bedrijf gestaag en in de jaren veertig konden delen van het ten oosten gelegen ‘balkengat’ van een naburige houthandel aan het fabrieksterrein worden toegevoegd.

In de jaren zestig werden gebouwen en installaties vernieuwd en uitgebreid en met de bouw van een grote zwenkarm in 1964, de zogenaamde ‘Lange Arm’, veranderde het aanzien van het gebied sterk. De zwenkarm zorgde voor de aanvoer en verdeling van de grondstoffen binnen het terrein en bleef tot het eind in gebruik. Toen was de asfaltinstallatie zelf inmiddels fors uitgebreid en bepaalde deze in hoge mate het aanzien van het terrein.

Tegenwoordig is het terrein eigendom van de gemeente Gouda en draagt het burgerinitiatief GOUDasfalt zorg voor de inrichting en exploitatie van het terrein, waarbij het uitgangspunt is dat GOUDasfalt geen geld kost, maar waarde aan de stad levert.
Om de op het terrein en in de directe omgeving aanwezige cultuurhistorische waarden in de ontwikkelingen te betrekken werd in opdracht van de gemeente Gouda een Cultuurhistorische Analyse (CHA) uitgevoerd.