Sociëteit Apeldoorn

Sociëteit - Kerklaan 17 Apeldoorn

In 1874 nam de welgestelde steenfabrikant H.C. van der Houven van Oordt het initiatief tot de aanleg van villagebied De Parken. De in 1849 opgerichte Sociëteit Apeldoorn greep hierop de gelegenheid aan om in dit gebied aan de Kerklaan een ruim perceel te verwerven. De Arnhemse architecten Van Gendt en Nieraad ontwierpen een nieuw gebouw, dat op 10 januari 1879 in gebruik werd genomen. Door de jaren hebben verschillende verbouwingen de oorspronkelijke architectuur weliswaar aangetast, maar de karakteristieke opzet bleef behouden. Het gebouw is nog altijd als sociëteitsgebouw in gebruik en bij een geplande renovatie zal een veelzijdiger gebruik gecombineerd worden met een versterking van de historische karakteristiek.