R.K. Sint Victorkerk Batenburg

R.K. Sint Victorkerk - Molendijk 3 Batenburg

De bouw van de door Cornelis van Dijk ontworpen R.K. Sint Victorkerk in Batenburg kwam gereed in 1874 en was mogelijk geworden door een forse donatie van Jan Steeg en zijn moeder Geertrui Smits. Beiden overleden kort na het gereedkomen van de kerk, maar een kort voor zijn overlijden in 1875 gedane schenking maakt het verfraaien van de kerk met altaren en uitbundige geschilderde decoraties mogelijk.

Vanaf 1913 werd de kerk gefaseerd voorzien van figuratieve glas-in-loodramen. Een eerste serie werd tussen 1913 en 1924 vervaardigd door het gerenommeerde Roermondse glasatelier Nicolas. Tussen 1934 en 1941 werd nog een serie van zes glas-in-loodramen vervaardigd door glazenier Willem Mengelberg. Deze ramen verbeelden zes van de Tien Geboden, zodat er oorspronkelijk waarschijnlijk tien ramen waren gepland.

In de jaren zestig werd de kerk, onder invloed van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie sterk versoberd en werden de ramen van Mengelberg uitgenomen. Deze werden gelukkig in de kelder opgeslagen en konden na restauratie in 2010 weer worden herplaatst.

Van 2008 tot 2012 vond een grotendeels door vrijwilligers uitgevoerde interieurrestauratie plaats, waarbij een deel van de oorspronkelijke polychrome interieurafwerkingen weer zichtbaar kon worden gemaakt. Helaas moest de kerk in 2018 buiten gebruik worden gesteld, waarna het gebouw onder voorwaarden werd verkocht. De huidige eigenaar heeft het plan om in het gebouw enkele appartementen onder te brengen. Aanpassingen aan dit historische gebouw zijn daarbij onvermijdelijk, maar door aanwezige waarden in beeld te brengen kunnen aanpassingen met zorg worden ingepast.