Hunsingosluis Zoutkamp

Hunsingosluis Zoutkamp

Met de aanleg van het Hunsingokanaal in 1858 werd de waterhuishouding voor het Noorderzijlvest aanzienlijk verbeterd. Het nieuwe kanaal volgde voor een belangrijk deel het tracé van bestaande waterlopen, maar ter hoogte van Zoutkamp werd een nieuw tracé gegraven, dat direct ten noorden van de dorpskern haaks op de voormalige zeedijk aansloot. Hier werd de […]

Kasteel Nederhorst

Kasteel Nederhorst

De vroegste vermelding van kasteel Nederhorst in Nederhorst Den Berg dateert uit 1301. Het kasteel was toen waarschijnlijk een compact zaaltorenkasteel. Omstreeks 1635 werd het kasteel omgevormd tot een ‘modern’ woonkasteel en kreeg het kasteel zijn huidige opzet met vier forse zeshoekige torens. Hierna volgde in de vroege achttiende eeuw een verbouwing in combinatie met […]

Van Brakellhofje Doesburg

Muur Van Brakellhofje - Doesburg

Een bouwhistorisch onderzoek kan ook slechts één muur als onderwerp hebben. Ten westen van het Van Brakellhofje in de Doesburgse binnenstad bevindt zich een opvallende tuinmuur met twee kaarsnissen en meerdere bouwsporen. Gestichten Doesburg, de eigenaar van de muur wilde meer duidelijkheid over de oorsprong van de muur en de historische waarde hiervan. Op deze […]

Koetshuis Hof Espelo

Koetshuis Hof Espelo - Weerseloseweg 275 Enschede

In 1916 werden in opdracht van de textielfabrikant G.B.G. Cromhoff een landhuis en een koetshuis gebouw op het landgoed Hof Espelo bij Enschede. Het koetshuis werd ontworpen, en waarschijnlijk ook gebouwd door aannemer J.A. Eggink in nieuw historiserende stijl. Door de jaren bleef het koetshuis goed bewaard en bij de vernieuwing van enkele deuren en […]

Koudasfaltfabriek Gouda

Fabrieksterrein Koudasfaltfabriek - Gouda

Direct ten zuiden van de historische binnenstad van Gouda ligt langs de Hollandse IJssel een bijzonder terrein. Hier was tot 2013 de asfaltcentrale van de in 1930 opgerichte N.V. Koudasfalt gevestigd. Dit wegenbouwbedrijf ontstond uit een samenwerking tussen de N.V. Vereenigde Fabrieken van Stearine Kaarsen en de Maatschappij Wegenbouw N.V.. Het bedrijf richtte zich aanvankelijk […]

Mineralogisch Geologisch Instituut Groningen

Het Kasteel - Melkweg 1 Groningen

Op grond die vrij kwam na de slechting van de vestingen ontwierp rijksbouwmeester Jacobus van Lokhorst voor de Rijksuniversiteit Groningen een Mineralogisch Geologisch Instituut. Het in neogotische stijl ontworpen gebouw werd in 1901 in gebruik genomen. Naast de studenten vond ook de uitgebreide collectie mineralen en gesteentes een plaats in een aparte vleugel. Door de […]

Las Palmas Rotterdam

Las Palmas - Wilhelminakade Rotterdam

Met de aanleg van de Rijnhaven tussen 1887 en 1895 kwam ook de Wilhelminapier tot stand. Hier vestigde zich de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, die later bekend stond als de Holland Amerika Lijn. Deze onderhield vaste lijnverbindingen met stoomschepen naar de Verenigde Staten en tussen 1875 en 1925 vertrokken bijna een miljoen Europeanen via Rotterdam naar […]

Drostenhuis Zwolle

Drostenhuis Zwolle

In het uit de zestiende eeuw daterende Drostenhuis werd in 1905 het Provinciaal Overijssels Museum gevestigd. Het voorname huis was tot dan toe in gebruik geweest als woonhuis van diverse vooraanstaande families. In het interieur zijn dan ook diverse stijlkamers en een bijzondere keuken aanwezig. In de museumperiode vonden hierop enkele wijzigingen en aanvullingen plaats. […]

Noorder Sanatorium

Noorder Sanatorium - Zuidlaren

Een aanpassing van de ‘krankzinnigenwet’ in 1929 maakte het vanaf dat moment mogelijk dat ook de particuliere gestichten, zoals het confessionele gesticht ‘Dennenoord’ te Zuidlaren een ‘aangewezen afdeling’ openden. Voor het ontwerp van deze ‘open’ afdeling werd de Groninger architect Egbert Reitsma (1892-1976) aangetrokken. Reitsma, die vanaf 1917 in dienst was geweest bij Willem Kromhout, […]

Historische Stenen Zeewering

Stenendijk - Hasselt

Zoals in het verleden op veel plaatsen rond de Zuiderzee gebeurde, werden ook bij Hasselt de dijken voorzien van beschermende stenen muren. Vanaf 1543 kende Hasselt zelfs een keur op het ‘muren’ van dijken. Ook de huidige Stenendijk zal vermoedelijk in die periode zijn ‘gemuurd’. De verschillende grondeigenaren waren elk voor een deel van het […]