Noorder Sanatorium Zuidlaren

Noorder Sanatorium

Bouwhistorische verkenning en Waardestelling | oktober 2018 | opdrachtgever: LPB Vastgoed Groningen Dennenoord Tot het begin van de negentiende eeuw was de opvang van ‘krankzinnigen’ beperkt tot het buiten de maatschappij stellen van mensen die een gevaar vormden voor de samenleving. Zij werden in grote overbevolkte zalen opgesloten in stadsgestichten die veel leken op de […]

Jachtslot Mookerheide

Jachtslot Mookerheide glas-in-loodraam trappenhuis

Cultuurhistorisch Waardestellend onderzoek | april 2017 | opdrachtgever: Natuurmonumenten Jan Jacob Luden Jan Jacob Luden (1877-1935) stamde af van een in de 17de eeuw uit het Noorse Bergen naar Amsterdam geëmigreerde koopman. Diens nazaten hadden zich in het verzekerings- en bankwezen, onder anderen bij de bankiersfirma’s Hope & Co. en Van Loon & Co, grote […]

Huis van Bewaring II Amsterdam

Huis van Bewaring II Amsterdam

Bouwhistorische verkenning en waardestelling | oktober 2016 | opdrachtgever: Stone22 De locatie van Huis van Bewaring II lag op het moment van de bouw in 1888 nog in een verder vrijwel onbebouwd gebied in de Binnendijksche Buitenveldertsche Polder. De hoger gelegen Amstelveenseweg vormde de belangrijkste ontsluiting binnen het gebied, dat op dat moment nog tot […]

Ambachtsschool en Middelbare Technische School Haarlem

Ambachtsschool Haarlem Risaliet

Bouwhistorische verkenning Ambachtsschool Haarlem | september 2016 | opdrachtgever: COD    Beroepsonderwijs in Haarlem In 1891 werd in Haarlem de Vereniging ‘De Ambachtsschool’ opgericht vanuit de vereniging ‘Volksbelang’ onder leiding van Daniël de Clercq. De vereniging voerde actief campagne voor het promoten van het Ambachtsonderwijs. De eerste school werd op 14 november 1892 aan de […]

Koetsierswoning Landgoed Hydepark Doorn

Topgevel Koetsierswoning Hydepark Doorn

Bouwhistorische verkenning en waardestelling | maart 2014 | Opdrachtgever: Van den Berg Architecten Vanaf ca. 1860 werden langs de Driebergsestraatweg en de Dorpsstraat veel buitenplaatsen en villa’s gebouwd, toen dit gebied sterk in trek kwam als vestigingsplaats voor forensen uit Utrecht en Amersfoort. De buitenplaats Heidepark werd echter al omstreeks 1815 gesticht door G.H.R. Hoff, […]

Haringvlietsluizen en Stormvloedkering Hollandse IJssel

Zicht over schuif Hollandse IJsselkering

Waardestellend Bouwhistorisch onderzoek (i.s.m. Frank Haans) | oktober 2014 | Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Vanwege de voorgenomen aanwijzing als rijksmonument van de Deltawerken heeft Rijkswaterstaat het Haringvlietspuisluizencomplex en de Hollandse IJsselkering bouwhistorisch laten onderzoeken. Hieraan lag een zeer concrete vraag ten grondslag, namelijk: “hoe verhouden de monumentale waarden zich tot het belang van de functionaliteit”. De onderzoeken […]

Watersnoodwoning Openluchtmuseum

Watersnoodwoning Openluchtmuseum

Documentatie woning voor overplaatsing | maart 2010 – januari 2014 | Opdrachtgever: Nederlands Openluchtmuseum Arnhem Bij de watersnoodramp van 1 februari 1953 werd een groot aantal woningen vernield. Hierop werden door verschillende landen in totaal 860 woningen aangeboden. Naast Noorwegen (326 woningen) stelden ook Zweden (230 woningen), Oostenrijk (206 woningen), Denemarken (72 woningen), Finland (15 woningen) […]

Campina Zuivelfabriek Eindhoven

Campinafabriek Eindhoven

Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek en waardestelling | maart 2015 | Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Coöperatieve Melkinrichting St. Joseph De in 1917 opgerichte Coöperatieve Melkinrichting St. Joseph was aanvankelijk gevestigd aan de Dommelstraat, aan de noordrand van de Eindhovense binnenstad. Het bedrijf groeide snel en al in 1919 kon de belangrijkste concurrent ‘Moderne’ worden overgenomen. De locatie […]

Leidsegracht 6 Amsterdam

Leidsegracht Amsterdam

Bouwhistorische analyse en waardenbepaling | juni 2012 | Opdrachtgever: Particuliere eigenaar   Bij bouwhistorisch onderzoek wordt veel informatie verkregen uit het gebouw zelf. Daarnaast worden andere bronnen ingezet om tot een complete bouwhistorische ontwikkeling te komen en het gebouw typologisch te kunnen duiden. Vooral historische foto’s en bouwtekeningen geen vaak veel bruikbare informatie. Ook kunnen […]

Dommel­straat 6 Eindhoven

Zinken dakkapel Dommelstraat 6

Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek en waardestelling | december 2015 | Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven Tot in de jaren 1880 had het gebied rond de Dommelstraat in Eindhoven, op dat moment nog een landweg vanuit het centrum naar de rivier de Dommel, een agrarisch karakter. Dat veranderde vanaf 1883 snel, toen even ten oosten van het onderzochte […]