Diaconiehuis Koog aan de Zaan

De Kogge - Koog aan de Zaan

Tot 1860 werden wezen binnen de kerkgemeente opgevangen op kosten van de diaconie. Door hen gezamenlijk te huisvesten en te onderrichten hoopte men op termijn kosten te besparen. Na het verkrijgen van een anonieme donatie van zeshonderd gulden in 1854 en verdere fondsenwerving werd in 1857 een prijsvraag uitgeschreven. Die werd gewonnen door architect Verschoor uit Den Haag. Het uiteindelijke plan werd echter gemaakt door stadsarchitect L.J. Immink. De eerste steen werd gelegd op 17 juni 1860, de feestelijke opening vond plaats op 14 januari 1862. In het pand werden vanaf het begin naast wezen ook arme ouderen gehuisvest. Vanaf 1916 waren dit alleen nog ouderen. In 1950 en 1970 vonden ingrijpende verbouwingen plaats.


Vanaf 1971 heette het pand ‘De Kogge’. Omstreeks 1990 vertrokken de laatste bewoners en werd het gebouw verkocht en omgevormd tot hotel. Vervolgens werd het gebouw in 1998 tijdelijk in gebruik genomen voor de opvang van asielzoekers. Hoewel het interieur bij alle verbouwingen sterk werd gewijzigd, bleef het exterieur vrij goed behouden. De landelijke omgeving, zoals op bovenstaande briefkaart omstreeks 1900 nog zichtbaar, is echter drastisch gewijzigd. De Kogge staat nu aan de vooravond van een restauratie en herbestemming, waarbij ook op het perceel bebouwing is gepland. Middels een bouwhistorische verkenning en waardestelling zijn de bouw- en cultuurhistorische waarden van het gebouw en het terrein in kaart gebracht.