Nieuwe secretaris per 1 juli 2020

Henk en Feyouna

Vanaf 1 juli 2020 heeft de SBN een nieuwe secretaris, Feyoena Grovestins. Zij neemt het stokje over van Henk Jansen. Henk had vorig jaar te kennen gegeven dat hij het secretariaat aan een volgende wenste over te dragen. Het bestuur, mede namens alle donateurs, wil Henk bedanken voor de vele jaren inzet en betrokkenheid bij […]