Lintje voor Elisabeth Stades-Visscher

Elisabeth Ridder

Het heeft de majesteit behaagd om collega Elisabeth Stades-Vischer te decoreren. Op het Zeister gemeentehuis werd zij in het zonnetjes gezet vanwege grote vrijwillige inzet voor culturele activiteiten. De SBN plukt zelf ook al jaren de vruchten van haar inzet voor onder ander de Nieuwsbrief Bouwhistorie. Elisabeth, proficiat!

Over het hoe en waarom van bouwhistorisch onderzoek

Bij het vakkundig verbouwen van een monument is bouwhistorisch onderzoek eigenlijk noodzakelijk en het wordt dan ook vaak gevraagd door de gemeente om het verbouwingsplan te kunnen beoordelen. Het Convent van Gemeentelijke Bouwhistorici heeft voor de Federatie Grote Monumentengemeenten een handzame lijst met ter zake doende vragen en antwoorden opgesteld, de Frequently Asked Questions. De […]

Ondersteuning bedrijven Erfgoedsector

Corona

Het kabinet heeft dinsdag 7 april besloten om de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS)(link is external) aan te vullen. Via deze regeling kunnen specifieke groepen ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen. Dankzij inspanningen van de Federatie Grote Monumentengemeenten zijn ook […]

Promotie Edwin Orsel

Promotie E.Orsel

Op 3 maart jongstleden was er voor de bouwhistorie in Nederland een belangrijke happening, de promotie van Edwin Orsel over zijn onderzoek naar kapconstructies op huizen in Leiden in de periode 1300-1800. De verdediging vond plaats in het academiegebouw in Leiden, in dezelfde ruimte waar ook Herman Janse meer dan 30 jaar eerder promoveerde op […]

Dordrecht gaat op zoek naar het oudste pand van de stad met behulp van dendrochronologisch onderzoek

't Zeepaert Dordrecht

Dendrochronologisch onderzoek maakt steeds vaker deel uit van een bouwhistorisch onderzoek. Ook kan dit specialistische onderzoek veel gedetailleerde informatie opleveren over de exacte datering van soms veel jonger gedateerde panden. Gemeentelijk bouwhistoricus Christine Weijs wil dendrochronologisch onderzoek inzetten om de ouderdom van Dordrecht in kaart te brengen en roept eigenaren van historische panden op om […]

Nieuwe secretaris per 1 juli 2020

Henk en Feyouna

Vanaf 1 juli 2020 heeft de SBN een nieuwe secretaris, Feyoena Grovestins. Zij neemt het stokje over van Henk Jansen. Henk had vorig jaar te kennen gegeven dat hij het secretariaat aan een volgende wenste over te dragen. Het bestuur, mede namens alle donateurs, wil Henk bedanken voor de vele jaren inzet en betrokkenheid bij […]