Voormalige Ambachtsschool - Beekstraat 55-57 Elburg