TAC-gebouw, voormalig Philipsgebouw - Gagelstraat Eindhoven