Bouwhistorische Ontleding

Bouwhistorische Ontleding

Bouwhistorische ontleding De in de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek aangeduide bouwhistorische ontleding komt in de praktijk wat minder vaak voor. Vaak betreft het dan een vervolgonderzoek nadat eerder al een bouwhistorische opname werd verricht. Bij een bouwhistorische ontleding levert de bouwhistoricus een gedetailleerde documentatie van een bouwwerk of object. Om dit te kunnen doen, moet de […]

Bouwhistorische Opname

Bouwhistorische Opname

Bouwhistorische opname De in de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek als bouwhistorische opname aangeduide onderzoeksvorm wordt in de praktijk vaak Bouwhistorisch onderzoek of Bouwhistorische verkenning genoemd. Dit terwijl de richtlijnen een Bouwhistorische verkenning gelijk stellen aan een quickscan. Wordt extra aandacht gevraagd voor de cultuurhistorie van een object dan wordt ook wel gesproken van een Bouw- en […]

Bouwhistorische Inventarisatie

Bouwhistorische Inventarisatie

Bouwhistorische inventarisatie Hoewel de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek spreken van een Bouwhistorische inventarisatie wordt in de praktijk ook wel gesproken van Gebiedsinventarisatie of Cultuurhistorische (Gebieds)analyse (CHA). Omvang en diepgang De bouwhistorische inventarisatie betreft vaak een groter gebied of een verzameling ruimtelijke structuren en gebouwen om hier aanwezige of vermoede cultuurhistorische waarden inzichtelijk te maken. Meestal beperkt […]